Pravidla

Vedení soutěže

 Sedlář Vladimír

Kontakty:

info@sportsonetenistour.cz
+420 605 438 905

Podmínky:

Registrační poplatek:

Registrační poplatek je 350 Kč. Tato částka je na celou letní sezónu a bude sloužit k pokrytí nákladů na web,ceny a pokrytí administrativní části tohoto projektu.

Částka musí bý zaplacena nejpozději do 30.6.2019.V případě nezaplacení startovného bude hráč vyloučen!

Automaticky ztrácí nárok v případě umístění na jednu z cen.

Hráč který se přihlásí do soutěže později v průběhu soutěže (od 1.7.2019) se může zůčasnit,ale již bez případného nároku najednu z cen.Totéž platí pro hráče kteří nezaplatí registrační poplatek do 30.6.2019 po zaplacení poplatku mohou startovat,ale již bez případného nároku v případě umístění na jednu z cen.

Platbu s uvedením jména posílejte na účet:
Číslo účtu: 2400515299 / 2010  FIO Banka

Účastníci:

Soutěže se mohou zúčastnit všichni amaterští hráči.

Na turnajích nesmějí hrát:

1) aktivní závodní hráči - neplatí pro hráče kteří nebyli registrování do 18 let věku (tzn.pokud se teď někdo registruje na čts aby si zahrál turnaj a předtím byl pouze amatérem může startovat)

2) hráči, kteří hráli tenis závodně před méně než 8 lety (od statusu závodního hráče musí uběhnout minimálně 8 let)

  Mohou se zúčastnit muži i ženy.

Žebříček:

Všichni účastníci budou umístěni v žebříčku seřazeném dle výkonnosti. Žebříček se přepočítává on-line ihned po zapsání každého zápasu. Výhrou nad svým soupeřem získáváte 50 bodů + v případě výhry nad žebříčkově výše postaveným soupeřem i 20% rozdílu bodů, který mezi Vámi před zápasem byl. V případě prohry s hůře postaveným soupeřem na žebříčku naopak ztrácíte 20% bodového rozdílů, který mezi Vámi před zápasem byl a také se Vám odečte 50 bodů ze žebříčku.

Závěrečný turnaj
Vyslyšeli jsme přání mnoha účastníků soutěže.
Aby byl průběh soutěže zajímavější postoupí prvních 8 účastníků do tzv. závěrečného turnaje který se uskuteční poslední víkend v září.Účasníci se rozdělí na dvě skupiny po 4 . Následuje klasický turnajový model , první dva ze skupin postupují do semifinále a následně pak vítězové ve finále se utkají o titul.

Výzvy k zápasům:

Každý účastník žebříčku má právo vyzvat jakéhokoli účastníka umístěného v žebříčku výše nebo níže než je on sám a může být vyzván kterýmkoli účastníkem žebříčku postaveném níže. Hranice pro výzvy a jejich přijímání je 10 míst v žebříčku. Tedy můžete vyzvat hráče až o 10 míst výše či níže postaveného. Stejného hráče můžete vyzvat jen jednou měsíčně.

Nelze vyzvat účastníka, který aktuálně vybírá time out (dovolená) . Každý z účastníků bude mít možnost za sezónu na 3 týdny vyhlásit TIMEOUT. Tento timeout bude veřejný. V tomto období Vás nikdo nemůže vyzývat. Tento čas slouží pro dovolené, případně nějaká zranění. Výzvu jinak nelze odmítnout.

Výzvu zápasu je nutno zapsat do systému. Nezapsaná výzva se nebere v potaz. Výzva k zápasu se zapisuje on-line na stránkách sportsonetenistour.cz. Vyzyvatel je povinen oznámit vyzvanému výzvu neprodleně formou sms nebo telefonicky a navrhnout termín.

Je vhodné si nejdříve domluvit termín zápasu emailem,telefonicky nebo sms který bude vyhovovat oběma stranám.Až poté zaslat oficiální vývu.Vyzývaný může odmítnout maximálně dva návrhy a následný třetí musí přijmout, jinak bude zápas kontumován ve prospěch vyzyvatele. Zápas musí být odehrán vždy do 10 dnů od podání výzvy. Tady poprosíme o určitou slušnost a snahu se dohodnout. Všem nám jde o to si zahrát.Čekací doba dohodnutého zápasu je 15 minut.

Místo zápasu:

Vyzývající určuje místo odehrání zápasu a kurt platí hráči na půl. Určené místo musí být v rámci katastru města Ostravy. Pokud se hráči shodnou a domluví jinak, tak mohou odehrát zápas kdekoli a s míči na kterých  se oba shodnou. Pokud nedojde k domluvě jsou stanoveny oficiální míče.Vyzyvatel je povinen zajistit míče (nové, pokud se nedohodnou jinak). Aby se předešlo sporům ohledně míčů, tak se stanovují troje oficiální míče. Dunlop All court TS (129 Kč), Wilson us open (118 Kč), Head ATP gold (129 Kč). Tyto míče budou hráčům k dispozici za uvedené ceny na prodejně Sportsone.cz

Stornování výzvy:

Pokud zápas nebude odehrán, třeba kvůli počasí, tak do systému zadejte do oněch 10 dnů storno výzvy a výzva bude stornována. Pořadí v žebříčku zůstane zachováno.Domluví se výzva na jiný termín.

Zápas:

Každému zápasu musí předcházet výzva. Bez výzvy není možno soutěžní zápas odehrát. Zápasy se hrají na 2 vítězné sety. V případě, že výsledek je po dvou setech nerozhodný a zbývá více než půl hodina času, tak se hraje třetí set. V opačném případě se hraje super-tiebreak do 10 bodů, rozdílem dvou. Zápas je nutno odehrát a výsledek zápasu zapsat do systému nejpozději do 10 dnů od výzvy.

Výsledek zápasu se zapisuje on-line na stránkách sportsonetenistour.cz. Ihned po zapsání výsledku dojde k vygenerování nového žebříčku.

Zařazení nového účastníka do soutěže

Nový účastník soutěže získá automaticky 1000 bodů a dále s nimi disponuje tak jako ostatní hráči. Letní žebříček bude bude vždy začínat počínaje 15. červnem a končí 20. září.

Vyloučení účastníka ze soutěže

Pokud účastník neodehraje žádný zápas po dobu 30 dnů.Bude mu odečteno 150 bodů (neplatí pokud využívá timeout).

V případě opakování bude vyloučen.

Podmínka účasti v závěrečném turnaji je odehraný minimální počet zápasů za celou letní sezonu a to je 8 zápasů.

Pokud účastník neodehraje dvě utkání, ke kterým byl vyzván ve stanoveném po dohodě domluveném termínu bez omluvy .

Další ustanovení Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň
oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této
soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na
pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher.

Startem v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s účastí na vlastní nebezpečí a odpovědnost.